Upravit stránku

Teplovzdušný kotel MultiBio lze s výhodou využít tam, kde není možné instalovat klasický rozvod teplé vody (např. dílny)

 • Teplovzdušný kotel MultiBio 200 kW spaluje jak dřevěné pelety nejnižší kvality, tak spékavé rostlinné materiály v peletovaném i nepeletovaném stavu, peletkové uhlí
 • Automatické vytápění, ekologický provoz
 • Automatické zapálení paliva
 • Snadné přemístění do jiné provozovny
 • Výhody teplovzdušného kotle MultiBio 200

 • Značná úspora investičních nákladů (není potřeba instalace radiátorů, teplovodního vedení ani akumulační nádrže)
 • Nemusíte topit celoročně - nehrozí zamrznutí systému
 • Možnost přenesení kamen na jiné místo
 • Jednoduchá a rychlá instalace
 • Možnost rozvodu teplého vzduchu vzduchovým rukávem (kamna mohou být mimo vytápěný objekt)
 • Popis kotle

   Teplovzdušná kotel MultiBio je určen ke spalování jak dřevěných pelet, tak pelet z rostlinných materiálů.

   Teplovzdušný kotel se zásadně liší svojí unikátní konstrukcí od ostatních hořáku na trhu. Kotel spolu s hořákem MultiBio je navržen tak, aby bez problému spalovala dřevěné pelety nejnižší kvality s vysokým podílem kůry, spékavé rostlinné pelety, další zemědělské materiály a peletkové uhlí. Rostlinné palivo zpravidla nemohou spolehlivě -certifikovaně- ani ekologicky spalovat hořáky jednoduché nebo retortové konstrukce. Automatický teplovzdušný kotel MultiBio nabízí použití nejširšího sortimentu peletovaných i sypkých rostlinných paliv na trhu.

   Přijeďte si vyzkoušet Vaše palivo v hořácích MultiBio.

   Teplovzdušný kotel MultiBio pracuje automaticky

   Teplovzdušné kotle MultiBio mají automatický provoz v celém rozsahu výkonů - včetně rychlého automatického zapálení (2 - 5 minut). Obsluha pouze doplňuje palivo a odebírá popel. Popel je možné odvádět automaticky, dle provedení kotle.

   Teplovzdušný kotel MultiBio je přívětivý k životnímu prostředí

   Díky přesnému dávkování vzduchu a paliva do hořáku MultiBio dosahuje extrémně nízkých emisí. MultiBio má přesně řízené dávkování vzduchu a paliva s pracovní teplotou uvnitř hořáku až 1200 °C. Vysoká teplota spalování zajišťuje nízké emise bez pachové stopy a agresivních sloučenin. MultiBio nepoužívá problematický útlumový režim, při kterém palivo stále doutná. Z tohoto důvodu neobtěžuje okolí zápachem z komína. V hořáku při různě nastaveném výkonu je vždy ideální poměr mezi množstvím paliva a vzduchu. To zaručuje, že hořák pracuje v nejvyšší emisní ekologické třídě s téměř nulovými emisemi oxidu uhelnatého.

   Kotle MultiBio si snadno poradí se spékavostí popela

   Teplovzušné kotle MultiBio si snadno poradí se spékavostí popela. Konstrukce válcové rotační spalovací komory případné spečence v průběhu hoření odvaluje do prostoru popelníku a neobtěžuje tím obsluhu kotle.

    • Technická data

     Parametry kotle

     • Nastavitelný výkon od 60 - 200 kW
     • Účinnost spalování hořáku až 96 %
     • Účinnost kotle až 92%
     • Objem ohřívaného vzduchu 5000 m3/h
     • Rozměry najdete v souborech ke stažení

     Paliva pro teplovdušný kotel MultiBio Heater 200

     • Certifikované palivo 1: dřevěné pelety vyrobené podle normy ENplus.
     • Certifikované palivo 2: rostlinné pelety "E" nepeletované rostlinné materiály
     • Tolerovaná paliva: dřevěné pelety nejnižší kvality s vysokým obsahem kůry, rostlinné pelety, papírové pelety, hořčice, řepka, slunečnice, zbytky po čištění obilnin, oves, pelety z rašeliny, další zemědělské produkty, peletkové uhlí.
    • Porovnání hořáků

     Srovnání kotlů a hořáků MultiBio s ostatními hořáky na dřevěné pelety

     Hořáky MultiBio dokáži spalovat díky své konstrukci obtížně spalitelné palivo, jako jsou např. rostlinné pelety. V této části stránek se však uvažujeme jen o spalování pelet dřevěných. Pokud Vás zajímá možnost použití jiných paliv než dřevěných pelet přejděte na stránky kde jsou samotné hořáky nebo výrobky certifikované pro obě paliva. MultiBio 30 (B) nebo MultiBio 49 (B)

     Hořáky MultiBio mají i ve spalování dřevěných pelet velkou výhodu.

     Naši zákazníci se často ptají, jaké jsou výhody rotačního hořáku MultiBio proti hořákům miskovým nebo čtvercovým univerzálním hořákům v souvislosti se spalováním dřevěných pelet. Na první pohled by se zdálo, že dřevěné pelety dokážou spalovat všechny typy hořáků na trhu. Hořáky MultiBio dokáží spálit i pelety, jejichž kvalita neodpovídají certifikátu, který prodejce k peletám vystaví. Tato situace nastává často a prodejce pelet jí může jen obtížně předejít nebo ovlivnit.

     Zásadní výhoda hořáku spočívá v tom, že není citlivý na kvalitu dřevěných pelet a dokáže spálit i pelety nejnižší třídy, které při hoření vytváří spečence popela nebo i pelety, které mohou obsahovat více minerálů a značné množství popela nebo příměsí, které mohou výrobci pelet usnadnit jejich výrobu.

     Z praxe víme, že i když jste koupili pelety velmi kvalitní s certifikátem, může se stát, že narazíte na várku, která se "nepovedla". Pak dojde k situaci, že máte ve sklepě například 5 tun pelet, které "normální" hořák nedokáže spálit. I když prodejce mizerné pelety ochotně vymění, je nutné je ze sklepa vystěhovat. a nebo trpět, odstraňovat nadměrný popel, nebo spečence z hořáku a opakovaně hořák zapalovat. U kotle MultiBio se nic takového nestane. Dokáže spolehlivě spálit i pelety, se kterými si miskové nebo retortové hořáky neporadí.

    • Reference
     Sem chceme dát náhled stránky realizace..
    • Dokumenty ke stažení
    • Dotace
     AAA
    Nahoru