Upravit stránku

Výrobky Multibio jsou předmětem patentové a průmyslové právní ochrany.

 • Kotel na pelety MultiBio 49 B je certifikován v emisní třídě 5 na dřevěné pelety dle normy ISO 17225-2 a splňuje požadavky Ekodesign.
 • Kotel na rostlinné pelety MultiBio 49 B je dále certifikován v emisní třídě 4 na směs dřevěných pelety a nedřevní biomasy což jsou (rostlinné pelety, agropelety, obilí, zbytky po čištění řepky, hořčice a další obdobné materiály)
 • Nízké náklady na vytápění - kotel nepracuje v útlumovém režimu, úspora paliva až 10 %.
 • Automatické zapálení paliva
 • Automatické vytápění, ekologický provoz
 • Automatické odpopelnění (volitelně)
 • Automatické čištění kotlového výměníku (volitelně)
 • Vzdálený přístup přes internet
 • Popis kotle

  Úsporný a výkonný kotel na dřevěné a rostlinné pelety MultiBio 49 B

  Kotel na rostlinné a dřevěné pelety MultiBio je český výrobek vhodný pro komfortní automatické, ekologické a úsporné vytápění rodinných domů, bytových jednotek a objektů se ztrátovým výkonem 15 až 49 kW. Kotel může být provozován jak s akumuláční nádrží, tak i bez ní díky modulaci výkonu. Ve spojení s kombinovaným bojlerem nebo s akumulační nádrží dokáže kotel MultiBio celoročně připravovat teplou užitkovou vodu.

  Přednosti elektroniky kotle MultiBio

  Ovládání kotle na pelety MultiBio je intuitivní a snadné. Kompletní elektronika i software je originální český výrobek vyvinutý pouze pro kotle MultBio.

  • Přesné nastavení výkonu a jeho jednoduchá změna
  • Modulace výkonu kotle
  • Řízení nabíjení akumulační nádrže
  • Ovládání čerpadla krátké smyčky
  • Ovládání odpopelnění
  • Přednastavené hodnoty spalování (presety) pro různé výkony
  • Možnost vytvoření vlastních uživatelských presetů dle kvality spalovaného paliva a požadovaného výkonu
  • Ovládání kotle pomocí volitelného internetového modulu MultiBio NET

  Paliva pro kotel na pelety MultiBio 49 B

  • Certifikované palivo 1: dřevěné pelety (C1) - Emisní třída kotle 5, Ekodesign.
  • Certifikované palivo 2: Kotel na rostlinné pelety MultiBio 49 B je dále certifikován v emisní třídě 4 na směs dřevěných pelety a nedřevní biomasy což jsou (rostlinné pelety, agropelety, obilí, zbytky po čištění řepky, hořčice a další obdobné materiály)
  • Kotel díky otočnému hořáku MultiBio také bez problému spaluje dřevěné pelety nejnižší kvality aniž by se zhoršila emisní třída a nebo se snížil uživatelský komfort. Pro MultiBio můžete koupit levné a méně kvalitní dřevěné pelety a nebudete nuceni ručně vyhrabovat spečence popela z hořáku, protože hořák MultiBio to dělá automaticky sám!
  • Vytápějte levně svůj dům s kotli MultiBio na rostlinné i dřevěné pelety.
  • ​Přijeďte si vyzkoušet Vaše palivo nebo nám zašlete jeho vzorek!

  Konstrukce kotle na pelety MultiBio 49 B

  MultiBio se zásadně liší svojí unikátní konstrukcí od ostatních výrobků na trhu. Kotlové těleso MultiBio je třítahové. Při malých rozměrech má vysokou účinnost a nízkou teplotu spalin, kterou si udrží i v případě, že obsluha kotle čistí výměník pouze jednou za topnou sezónu. Oproti jednotahovým kotlům dochází v kotli MultiBio k významně lepší výměně tepla mezi ohněm a ohřívanou vodou

  Teplovodní kotel MultiBio má přesně řízené dávkování vzduchu a paliva pro celý rozsah svého výkonu s pracovní teplotou uvnitř hořáku až 1200 °C. Vysoká teplota spalování zajišťuje nízké emise bez pachové stopy a agresivních sloučenin. MultiBio nepoužívá útlumový režim, při kterém palivo stále doutná. Díky tomuto spalování kotel netrpí samodestrukcí a neobtěžuje okolí zápachem z komína. Kotel MultiBio má zanedbatelné emisemi oxidu uhelnatého a je přátelský k životnímu prostředí. S kotlem MultiBio můžete ušetřit až třetinu nákladů na palivo při vytápění pomocí dřevěných pelet nižší kvality a nižší ceny.

  Můžete ušetřit až dvě třetiny nákladů na palivo při vytápění pomocí rostlinných pelet. Rostlinné pelety se lisují ze zbytků každoroční sklizně, jsou snadno dostupné a obvykle za poloviční cenu než pelety dřevěné. Dodavatele paliva Vám rádi doporučíme z naší databáze výrobců pelet.

  Kotel na pelety pracuje automaticky

  Kotle na pelety MultiBio pracují automaticky v celém rozsahu výkonů - včetně rychlého automatického zapálení, které nezabere více než 2 - 5 minut a na plném výkonu je kotel do 10 minut od zapálení. Automatický kotel může být spouštěn pokojovým ekvitermním nebo jiným běžným termostatem ,termostaty akumulační nádrže, nebo dálkovým přístupem přes MultiBio Net Modul. Obsluha kotle pouze doplňuje palivo a odebírání popela se stará automatické odpopelňovací zařízení.

  Usnadněte si obsluhu s automatickým odpopelněním kotle MultiBio a motorem poháněným čištěním kotlového výměníku pružinami. ////ODKAZ////

  Možnost topení palivem, které se spéká

  Hořák MultiBio je výrobek s vyvinutým unikátním systémem spalování, který se skládá z přetlakové vzduchové komory, otočného roštu se speciálním vrtáním, tlačného šneku s přesným dávkováním paliva a turniketu, který zcela zamezuje zpětnému prohoření paliva do násypky i bez použití bezpečnostního kanystru s vodou

  MultiBio je průmyslově chráněný výrobek s otočnou spalovací komorou, která umožňuje spalovat jak kvalitní dřevěné pelety, tak i dřevěné pelety nižší kvality s vysokým obsahem popela nebo kůry. Spalovací komora případné spečence a větší množství popela v průběhu hoření odvaluje do prostoru popelníku a neobtěžuje tím obsluhu kotle.

  Dřevěné pelety nejnižší kvality a zejména rostlinné pelety s vysokým podílem kůry a tím pádem s vysokým procentem spečeného popela zpravidla nelze spolehlivě spalovat v hořácích jednoduché miskové nebo retortové konstrukce.

   • Technická data
    Bude doplněno.
   • Porovnání hořáků

    Srovnání kotlů a hořáků MultiBio s ostatními hořáky na dřevěné pelety

    Hořáky MultiBio mají i ve spalování dřevěných pelet velkou výhodu.

    Naši zákazníci se často ptají, jaké jsou výhody rotačního hořáku MultiBio proti hořákům miskovým nebo čtvercovým univerzálním hořákům v souvislosti se spalováním dřevěných pelet. Na první pohled by se zdálo, že dřevěné pelety dokážou spalovat všechny typy hořáků na trhu. Hořáky MultiBio dokáží spálit i pelety, jejichž kvalita neodpovídají certifikátu, který prodejce k peletám vystaví. Tato situace nastává často.

    Zásadní výhoda hořáku spočívá v tom, že není citlivý na kvalitu dřevěných pelet a dokáže spálit i pelety nižší třídy, které při hoření vytváří spečence popela nebo i pelety, které mohou obsahovat více minerálů a značné množství popela nebo příměsí, které mohou výrobci pelet usnadnit jejich výrobu.

    Z praxe víme, že i když jste koupili pelety velmi kvalitní s certifikátem, může se stát, že narazíte na várku, která se "nepovedla". Pak dojde k situaci, že máte ve sklepě například 5 tun pelet, které "normální" hořák nedokáže spálit. I když prodejce mizerné pelety ochotně vymění, je nutné je ze sklepa vystěhovat. a nebo trpět, odstraňovat nadměrný popel, nebo spečence z hořáku a opakovaně hořák zapalovat. U kotle MultiBio se nic takového nestane. Dokáže spolehlivě spálit i pelety, se kterými si miskové nebo retortové hořáky neporadí.

   • Reference

    3D Vizualizace kotelen na mírů naším zákazníkům

   • Zapojení kotle
   Nahoru

   Tento web využívá cookies

   Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti