Upravit stránku

Kotel na pelety o výkonu 9 až 30 kW

 • Kotel na pelety MultiBio 30 E/ES je certifikován v emisní třídě 5 na dřevěné pelety a splňuje požadavky Ekodesign.
 • Nízké náklady na vytápění - kotel nepracuje v útlumovém režimu, úspora paliva až 10 %.
 • Automatické zapálení paliva
 • Automatický provoz
 • Automatické odpopelnění (volitelně)
 • Čištění kotlového výměníku bez rozebírání kotle
 • Automatické čištění kotlového výměníku (volitelně)
 • Vzdálený přístup přes internet

Dotační programy Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace

 • Kotel na pelety MultiBio 30 E - zapsán pod SVT 5875 - odkaz na stránku SVT naleznete ZDE
 • Kotel kotel na pelety MultiBio 30 ES - zapsán pod SVT 5910 - odkaz na stránku SVT naleznete ZDE
 • Popis kotle

  Úsporný a výkonný kotel na pelety MultiBio 30

  Kotel na pelety MultiBio je český výrobek vhodný pro komfortní automatické, ekologické a úsporné vytápění rodinných domů, bytových jednotek a objektů se ztrátovým výkonem 8 až 30 kW. Kotel může být provozován jak s akumuláční nádrží, tak i bez ní díky modulaci výkonu. Ve spojení s kombinovaným bojlerem nebo s akumulační nádrží dokáže kotel MultiBio celoročně připravovat teplou užitkovou vodu.

  Konstrukce kotle na pelety MultiBio 30

  MultiBio se zásadně liší svojí unikátní konstrukcí od ostatních výrobků na trhu. Kotlové těleso MultiBio je třítahové. Při malých rozměrech má vysokou účinnost nad 90 % a nízkou teplotu spalin. Oproti jednotahovým kotlům na pelety dochází v kotli MultiBio k významně lepší výměně tepla mezi ohněm a ohřívanou vodou

  Teplovodní peletový kotel MultiBio má přesně řízené dávkování vzduchu a paliva pro celý rozsah svého výkonu s pracovní teplotou uvnitř hořáku až 1200 °C. Vysoká teplota spalování zajišťuje nízké emise bez pachové stopy a agresivních sloučenin. MultiBio nepoužívá útlumový režim jako jiné retortové nebo miskové kotle, při kterém palivo stále doutná. Díky tomuto spalování kotel netrpí samodestrukcí a neobtěžuje okolí zápachem z komína. Kotel MultiBio má zanedbatelné emisemi oxidu uhelnatého a je přátelský k životnímu prostředí. S kotlem na pelety MultiBio můžete ušetřit až třetinu nákladů na palivo při vytápění pomocí dřevěných pelet nižší kvality a nižší ceny.

  • Přednosti elektroniky kotle

   Přednosti elektroniky kotle MultiBio

   Ovládání kotle na pelety MultiBio je intuitivní a snadné. Kompletní elektronika i software je originální český výrobek vyvinutý pouze pro kotle MultiBio.

   • Přesné nastavení výkonu a jeho jednoduchá změna
   • Modulace výkonu kotle
   • Řízení nabíjení akumulační nádrže
   • Ovládání čerpadla krátké smyčky
   • Ovládání odpopelnění
   • Přednastavené hodnoty spalování (presety) pro různé výkony
   • Možnost vytvoření vlastních uživatelských presetů dle kvality spalovaného paliva a požadovaného výkonu
   • Ovládání kotle pomocí volitelného internetového modulu MultiBio NET
  • Paliva pro MultiBio 30

   Kvalita spalování - Paliva pro peletový kotel MultiBio 30

   • Certifikované palivo 1: dřevěné pelety (C1) - Emisní třída kotle 5, Ekodesign.

   • Kotel díky otočnému hořáku MultiBio také bez problému spaluje dřevěné pelety nejnižší kvality aniž by se zhoršila emisní třída a nebo se snížil uživatelský komfort. Pro MultiBio můžete koupit levné a méně kvalitní dřevěné pelety a nebudete nuceni ručně vyhrabovat spečence popela z hořáku, protože hořák MultiBio to dělá automaticky sám!

   • ​Přijeďte si vyzkoušet Vaše palivo nebo nám zašlete jeho vzorek!
  • Dotace na MultiBio 30

   Dotace na peletový kotel

   Na kotle řady MultiBio 30 E/ES lze získat dotaci z programů Nová Zelená úsporám a také Kotlíková dotace. S vyřízením dotace na náš kotel vám pomůžeme zdarma. 

  • Automatický provoz kotle MultBio 30

    Kotel pracuje automaticky

   Kotle na pelety MultiBio pracují automaticky v celém rozsahu výkonů - včetně rychlého automatického zapálení, které nezabere více než 2 - 5 minut a na plném výkonu je kotel do 10 minut od zapálení. Automatický kotel může být spouštěn pokojovým ekvitermním nebo jiným běžným termostatem, termostaty akumulační nádrže, nebo dálkovým přístupem přes MultiBio Net Modul. Obsluha kotle pouze doplňuje palivo a odebírání popela se stará automatické odpopelňovací zařízení.

   Usnadněte si obsluhu s automatickým odpopelněním kotle MultiBio a motorem poháněným automatickým čištěním kotlového výměníku pružinami.

  • Možnost topení palivem, které se spéká

   Možnost topení palivem, které se spéká

   Hořák MultiBio je výrobek s unikátním systémem spalování, který se skládá z přetlakové vzduchové komory, otočného roštu se speciálním vrtáním, tlačného šneku s přesným dávkováním paliva a turniketu, který zcela zamezuje zpětnému prohoření paliva do násypky i bez použití bezpečnostního kanystru s vodou

   Hořák MultiBio umožňuje spalovat jak kvalitní dřevěné pelety, tak i dřevěné pelety nižší kvality s vysokým obsahem popela nebo kůry. Otočná horizontální spalovací komora ve tvaru válce případné spečence a větší množství popela v průběhu hoření odvaluje do prostoru popelníku a neobtěžuje tím obsluhu kotle na pelety. Případné spečence nemají vliv na kvalitu spalování.

   Dřevěné pelety nejnižší kvality s vysokým podílem kůry a tím pádem s vysokým procentem spečeného popela zpravidla nelze spolehlivě spalovat v hořácích jednoduché miskové nebo retortové konstrukce.

   Hořák MultiBio je průmyslově chráněný výrobek

 • Dotace

  Dotace na kotle MultiBio

  Kotlíkové dotace na kotle MultiBio

  Ministerstvo životního prostředí spouští druhou vlnu kotlíkových dotací. V druhé výzvě kotlíkových dotací bude mezi majitele rodinných domů v České Republice prostřednictvím krajů rozděleno několik miliard korun a vyměněno dalších několik desítek tisíc starých kotlů.

  Konkrétní termíny pro příjem žádostí v roce 2018 jsou postupně zveřejňovány krajskými úřady.

  Potřebujete poradit s kotlíkovou dotací nebo si nechat zdarma zpracovat všechny podklady pro podání na Váš příslušný krajský úřad, vyplňte formulář pod tímto textem a my vás budeme neprodleně kontaktovat.

  Vybrané informace pro zájemce o další kotlíkové dotace.

  1. Výměna pouze starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující emisní třídu 3. - 4. nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
  2. Podporovány budou nové zdroje tepla – kotle výhradně na biomasu s automatickým i ručním přikládáním, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle.
  3. Pro automatické kotle MultiBio výhradně na biomasu je výše dotace 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu, nejvýše však 120 tisíc Kč
  4. prioritní oblasti měst a obcí – dostanou navíc bonus 7 500 Kč
  5. Uznatelnost nákladů bude stanovena již od 15. července 2015.
  6. Nebude nutné využívat služeb energetického specialisty ani realizovat mikroenergetická opatření či dokládat PENB.
  7. V případě realizace projektu v programu Nová zelená úsporám získá žadatel bonus až 40 000 Kč
  8. Jako přílohu žádosti o dotaci bude nutné doložit doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva.
  9. Nový zdroj tepla musí splňovat požadavky směrnice ekodesign (zařízení uvedená v Seznamu podporovaných výrobků a technologií – https://svt.sfzp.cz, který vede Státní fond životního prostředí ČR).

  Pomůžeme Vám s dotací v těchto krajích

  • Jihočeský kraj
  • Středočeský kraj
  • Plzeňský kraj
  • Karlovarský kraj
  • Ústecký kraj
  • Liberecký kraj
  • Královéhradecký kraj
  • Pardubický kraj
  • Olomoucký kraj
  • Moravskoslezský kraj
  • Jihomoravský kraj
  • Zlínský kraj
  • Kraj Vysočina

  Pomoc s kotlíkovou dotací
  Pro pomoc s kotlíkovou dotací nám neváhejte zavolat na dotační infolinku 777 700  097 nebo nám napište na info@multibio.eu

 • Technická data
  Nastavitelný výkonod 9 do 30 kW
  Účinnost při nominálním výkonu90 %
  Třída kotle dle ČSN EN 303-5:20125
  Průměr kouřovodu160 mm
  Hmotnost kotle302 kg
  Hmotnost hořáku MB 3065 kg
  Celková hmotnost367 kg
  Obsah vodního prostoru65 dm3
  Pracovní přetlak vody2,0 bar
  Zkušební přetlak vody4,0 bar
  Doporučená provozní teplota topné vody65 - 90 °C
  Nejmenší teplota vstupní vody55 °C
  Hladina hluku    40,2 +,- 3,2 dB
  Komínový tah15 Pa
  Přípojky kotleG 6/4”
  Připojovací napětí1 PEN ~ 50 Hz, 230 V
  Max. el. příkon při zapalování535 W
  Elektrický příkon při provozu56 W
  Elektrické krytíIP 20
  Energetický štítek kotle MultiBio 30
  Energetický štítek kotle MultiBio 30
 • Porovnání hořáků

  Srovnání kotlů a hořáků MultiBio s ostatními hořáky na dřevěné pelety

  Hořáky MultiBio mají i ve spalování dřevěných pelet velkou výhodu.

  Naši zákazníci se často ptají, jaké jsou výhody rotačního hořáku MultiBio proti hořákům miskovým nebo čtvercovým univerzálním hořákům v souvislosti se spalováním dřevěných pelet. Na první pohled by se zdálo, že dřevěné pelety dokážou spalovat všechny typy hořáků na trhu. Hořáky MultiBio dokáží spálit i pelety, jejichž kvalita neodpovídají certifikátu, který prodejce k peletám vystaví. Tato situace nastává často.

  Zásadní výhoda hořáku spočívá v tom, že není citlivý na kvalitu dřevěných pelet a dokáže spálit i pelety nižší třídy, které při hoření vytváří spečence popela nebo i pelety, které mohou obsahovat více minerálů a značné množství popela nebo příměsí, které mohou výrobci pelet usnadnit jejich výrobu.

  Z praxe víme, že i když jste koupili pelety velmi kvalitní s certifikátem, může se stát, že narazíte na várku, která se "nepovedla". Pak dojde k situaci, že máte ve sklepě například 5 tun pelet, které "normální" hořák nedokáže spálit. I když prodejce mizerné pelety ochotně vymění, je nutné je ze sklepa vystěhovat. a nebo trpět, odstraňovat nadměrný popel, nebo spečence z hořáku a opakovaně hořák zapalovat. U kotle MultiBio se nic takového nestane. Dokáže spolehlivě spálit i pelety, se kterými si miskové nebo retortové hořáky neporadí.

 • Reference

  3D Vizualizace kotelen na mírů naším zákazníkům

 • Zapojení kotle
 • Dokumenty ke stažení
  Rozměry kotle MultiBio 30pdf352.99 KB

  Rozměry kotle MultiBio 30 - hořák je možné v provedení jak z levé, tak i pravé strany

  Osvědčení kotle MultiBio 30 a 49 o splnění požadavků Ekodesignpdf592.18 KB

  Osvědčení kotle MultiBio 30 a 49 o splnění požadavků Ekodesign

  Osvědčení kotle MultiBio 30pdf1.87 MB

  Osvědčení kotle MultiBio 30

  Certifikát teplovodních kotlů MultiBiopdf254.42 KB

  Certifikát teplovodních kotlů MultiBio

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti