Upravit stránku

Rozhovor s p. Suchárem, výrobcem pelet a provozovatelem komerčních kotelen.

P. Suchár je vlastníkem kotle MultiBio o výkonu 49 kW.

Jste výrobcem pelet?

Jsem výrobce rostlinných pelet ze stébelnaté biomasy, tzn. ze sena a ze slámy.

Vy také dodáváte teplo?

Dodávám teplo z malých 50 kW kotelen na cca 20 místech. Školy, obecní úřady, bytovky. Vy máte 50 kW kotel Multibio.

Jak jste spokojen s prvním rokem téměř nepřetržitého provozu?

Tento kotel mám nainstalovaný v  objektu, který má nepřetržitý provoz. Je tu jídelna, kuchyň, prádelna, do které dodáváme i teplou vodu, a zimní období je tady v  Neratově poměrně dlouhé, od konce srpna do začátku června. Jsem velmi spokojen s  kotlem a to z  několika důvodů. Hlavním důvodem je to, že Multibio je první technologie, která umí spalovat výhradně palivo, peletu kterou vyrábím pro dodávky do tepláren. Nemusím vymýšlet žádné topné směsi, můžu spalovat tu samou peletu, kterou dodávám do velkých výhřeven. V našem sídle sdružení Neratov vytápíme vlastně tři patra a ještě suterén, kde jsou dílny a zmiňovaná prádelna.

Na kolik odhadujete podlahovou plochu budovy?Okolo 1000 m2 .

V čem vidíte hlavní rozdíl mezi kotlem Multibio a ostatními kotli, které používáte v kotelnách?

Největší přednost je, že můžu v Multibiu spalovat palivo, které si vyrábím. U ostatních kotlů musím vždy mít nosné – stabilizační palivo, ke kterému můžu v  omezené míře přidávat tu peletu, kterou vyrábím. Z  hlediska ekonomiky provozu je tedy kotelna s kotlem Multibio úplně někde jinde, ……

Vy jste zmiňoval, že se vám líbí, že kotel nemá útlumový režim.

Je to jedna z výhod v tom směru, že kotel se po natopení objektu automaticky přepne do odstávky, tzn. není tam žádný doutnající zbytek paliva, který se nějakým způsobem musí přikrmovat a udržovat. Tzn. že nedochází k  žádnému nekvalitnímu hoření a  nemusím plýtvat palivem na neustálé udržování žhavé vrstvy paliva v kotli.

Máte s Multibiem nějaké pachové stopy z komína? Stěžuje si někdo ze sousedů?

Ne vůbec, po této stránce je to úplně bez problémů.

Při tolika kotelnách vás jistě zatěžuje časté čištění kotlů. Řekněte mi, prosím, po roční zkušenosti provozu, jak často čistíte kotel Multibio?

V plné sezóně je interval čištění okolo třiceti dnů.

A co ty ostatní kotle?

U ostatních kotlů je tento interval stejný pouze v případě, že používám dřevní peletu. Se zvyšujícím se podílem rostlinných pelet se úměrně zvyšuje nutnost čištění ostatních kotlů. Dostáváme se do intervalu jednoho týdne. Maximálně 14 dnů. A ten proces čištění je podstatně náročnější než u kotle Multibio. Vyčištění kotle Multibio trvá cca 20 minut.

Pane Sucháre, vy vyrábíte v průběhu sezóny pelety různého složení. Máte nějaký problém s  nastavením spalování při přechodu na jiné palivo?

Vůbec neměním nastavení, které je přednastaveno pro rostlinnou peletu. Jak jste spokojen se spolehlivostí kotle? Pokud to takhle vydrží, nemohu si přát nic jiného. Za tu sezónu nás nikdy nenechal kotel, ani v zimě ani v neděli, ve štychu.

Jednou jste se mi zmiňoval, že se vám dostal do paliva kámen. A vy jste si tu poruchu odstranil sám. Bylo odstranění složité?

Velkou výhodu vidím v  modulárním systému. Po vychladnutí hořáku jsme během 20 minut demontovali šnekovnici…za hodinu byl kotel zase v provozu.

Protože máme v  úmyslu dát tento rozhovor na Youtube z  toho důvodu, že nám zákazníci volají, jestli je pravda, co o našich produktech říkáme. Většina si to chce ověřit.

Podívejte se, dříve jsem býval velký skeptik. Když jste mi volal, říkal jsem si, že takové pohádky už jsem slyšel. Protože výrobci vždycky říkají, že to jde, pak najednou vezmou zpátečku a řeknou: „ Dávejte to do elektráren“. Platí tedy to, že to co jsme vám říkali o našich produktech, byla pravda? Ano, je to tak. Kdokoliv se může přijet podívat. Kotelna funguje celoročně.

Takže byste kotle Multibio doporučil?

Rozhodně, pro zákazníky, kteří chtějí používat rostlinné palivo neznám jinou alternativu. Tak teď už zbývá jen povyměňovat zbylých 17 kotlů, abyste byl v pohodě.

Děkuji vám za rozhovor pane Sucháre a někdy příště.

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti