Upravit stránku

Rozhovor s p. Bengt Erik Löfgrenem.

Mým dnešním hostem je pan Bengt Erik, majitel firmy AFAB, což je nezávislá evropská autorita v  oblasti spalování dřevní i nedřevní biomasy, se sídlem v Lidköping, Švédsko.

JS: Pane Bengt-Eriku poprvé jsme se setkali na konferenci Bionergy v roce 2010.V té době, jste viděl naše videa na Youtube se spalováním rostlinných pelet v reálném provozu hořáku s otočnou spalovací komorou. Na základě toho jsme byli pozváni vámi na konferenci. Proč?

BE: V té době jsem pracoval na projektu Bio-agro, který byl zaměřen na spalování agropellet a  jiných zemědělských materiálů a Váš výrobek vypadal velmi zajímavě a nám se zdálo důležité jej sledovat a poznat více podrobností o tomto výrobku.

JS: Krátce po konferenci jsme Vám poslali k otestování 30 kW kotel pro dlouhodobé testování. Vynikající výsledky z vašeho testování máme. (BTW protokol o zkoušce najdete na našich webových stránkách). To bylo v roce 2011. Jak jste s kotlem dnes spokojen a jaké dnes používáte palivo ?

BE: Pracuje bezchybně a mohu říci, že jiné kotle s hořáky, které jsme zkoušeli před Vaším produktem měly chyby. Z důvodu vysokého množství popele a škváry u nich vznikaly problémy se spalováním a zkoušky s nimi mohly trvat pouze 10 – 15 hodin. S Vaším hořákem můžeme pracovat dny a týdny, což nám umožňuje dlouhodobé testování a hořák stále pracuje na agropelety velmi dobře.

JS: Během svého dlouhé kariéry v oblasti biomasy, jste jistě viděl a testoval mnoho typů hořáků vyrobených pro spalování agro-pelet. Můžete porovnat naše výrobky s ostatními hořáky na trhu?

BE: Pouze mohu opakovat že Váš hořák je jediný dostupný ve Švédsku o kterém víme že je schopen využívat agromaterialy. Domnívám se, že máte větší zkušenosti se spalováním obtížnějších biopaliv ve Vaší zemi, ale my jsme opravdu překvapeni a připravujeme využívání těchto materiálů zde ve švédsku.

JS: Tady ve Švédsku je instalováno několik našich kotlů v provozu, obvykle u zemědělců. Včera jsme vám ukázali podrobně nový model hořáku Multibio 30 kW a také jste byl přítomen uvedení do provozu hořáku MultiBio 600 kW zde ve švédsku v  závodě Volvo Penta. Můžete nám říci svůj názor na to co jste viděl a zhodnotit produkty MultiBio ?

BE: Mohu potvrdit, že mám již čtyřletou zkušenost s vaším prvním modelem a stále jej používáme v naší laboratoři. Mohu také říci, že to co jsem viděl včera, Váš nově vyvinutý výrobek, mně velmi potěšilo, protože stále pokračujete ve vývoji toho co je dobré tak, aby to bylo ještě lepší. Viděl jsem jako hlavní výhody, že jste odsunuli ložiska do bezpečné vzdálenosti od prachu, vyřešili jste malé problémy na pohyblivých částech a další zlepšení. Také parametrizace a ovládání elektroniky se výrazně zlepšilo. Toto mně opravdu potěšilo. Poprvé jsem viděl Váš nový ohromný 600 kW hořák ve Volvo Penta. Úžasné, při zapnutí měření spalin bylo možno vidět hladinu CO, která bylo skoro na nule. Zapálení hořáku za několik minut a hořák pracoval ve velmi stabilním spalovacím režimu, velmi obdivuhodné.

JS: Často slyšíme dotazy zákazníků, kteří se obávají o životnost kotle, při spalování agropelet. Mohl byste nám popsat z pozice experta, zda je tato obava na místě při použití hořáků Multibio?

BE: Domnívám se, že hlavní téma diskuze na celém světě je acidifikace, problém kyselosti a kontaminace životního prostředí. Když se používá palivo s vysokým obsahem síry a dusíku, je hlavním problémem udržet spalovací proces a  odcházející spaliny vysoko nad bodem kondensace při úplném vyhoření. Tím se zamezí kontaminaci, alespoň v oblasti kotle, i když stále v atmosféře pokračuje proces zplyňování. Ale mohu říci, že Váš spalovací systém je díky absenci útlumového režimu bez tohoto problému. Disponujete kvalitním procesem čištění, startu a  stopu hořáku, rychlým najetím na výkon ze studeného stavu atd. Zároveň se nesnižuje výkon pod 30 % což garantuje vždy teploty nad kondenzačním bodem a to je velká výhoda Vašeho výrobku.

JS: Děkuji Vám za rozhovor a čas, který jste nám věnoval.

Jindřich Sinkule

Nahoru

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti