Upravit stránku

Výrobky Multibio jsou předmětem patentové a průmyslové právní ochrany.

 • Kotel na pelety MultiBio 30 E/ES B je certifikován v emisní třídě 5 na dřevěné pelety a splňuje požadavky Ekodesign.
 • MultiBio 30 E/ES B je dále certifikován v emisní třídě 4 na směs dřevěných pelety a nedřevní biomasy což jsou (rostlinné pelety, agropelety, obilí, zbytky po čištění řepky, hořčice a další obdobné materiály)
 • Nízké náklady na vytápění - kotel nepracuje v útlumovém režimu, úspora paliva až 10 %.
 • Automatické zapálení paliva
 • Automatické vytápění, ekologický provoz
 • Automatické odpopelnění (volitelně)
 • Automatické čištění kotlového výměníku (volitelně)
 • Vzdálený přístup přes internet
 • Popis kotle

  Úsporný a výkonný kotel na dřevěné a rostlinné pelety MultiBio 30

  Kotel na rostlinné a dřevěné pelety MultiBio je český výrobek vhodný pro komfortní automatické, ekologické a úsporné vytápění rodinných domů, bytových jednotek a objektů se ztrátovým výkonem 8 až 30 kW. Kotel může být provozován jak s akumuláční nádrží, tak i bez ní díky modulaci výkonu. Ve spojení s kombinovaným bojlerem nebo s akumulační nádrží dokáže kotel MultiBio celoročně připravovat teplou užitkovou vodu.

    Možnost topení palivem, které se spéká

    Hořák MultiBio je výrobek s vyvinutým unikátním systémem spalování, který se skládá z přetlakové vzduchové komory, otočného roštu se speciálním vrtáním, tlačného šneku s přesným dávkováním paliva a turniketu, který zcela zamezuje zpětnému prohoření paliva do násypky i bez použití bezpečnostního kanystru s vodou

    MultiBio je průmyslově chráněný výrobek s otočnou spalovací komorou, která umožňuje spalovat jak kvalitní dřevěné pelety, tak i dřevěné pelety nižší kvality s vysokým obsahem popela nebo kůry. Spalovací komora případné spečence a větší množství popela v průběhu hoření odvaluje do prostoru popelníku a neobtěžuje tím obsluhu kotle.

    Dřevěné pelety nejnižší kvality a zejména rostlinné pelety s vysokým podílem kůry a tím pádem s vysokým procentem spečeného popela zpravidla nelze spolehlivě spalovat v hořácích jednoduché miskové nebo retortové konstrukce.

    • Paliva pro kotel na pelety MultiBio 30 E/ES

     Paliva pro kotel na pelety MultiBio 30 E/ES

     • Certifikované palivo 1: dřevěné pelety (C1) - Emisní třída kotle 5, Ekodesign.
     • Certifikované palivo 2: Kotel na rostlinné pelety MultiBio 30 E/ES B je dále certifikován v emisní třídě 4 na směs dřevěných pelety a nedřevní biomasy.
     • Kotel díky otočnému hořáku MultiBio také bez problému spaluje dřevěné pelety nejnižší kvality aniž by se zhoršila emisní třída a nebo se snížil uživatelský komfort. Pro MultiBio můžete koupit levné a méně kvalitní dřevěné pelety a nebudete nuceni ručně vyhrabovat spečence popela z hořáku, protože hořák MultiBio to dělá automaticky sám!
     • Vytápějte levně svůj dům s kotli MultiBio na rostlinné i dřevěné pelety.
     • ​Přijeďte si vyzkoušet Vaše palivo nebo nám zašlete jeho vzorek!
    • Konstrukce kotle na pelety MultiBio 30

     Konstrukce kotle na pelety MultiBio 30

     MultiBio se zásadně liší svojí unikátní konstrukcí od ostatních výrobků na trhu. Kotlové těleso MultiBio je třítahové. Při malých rozměrech má vysokou účinnost a nízkou teplotu spalin, kterou si udrží i v případě, že obsluha kotle čistí výměník pouze jednou za topnou sezónu. Oproti jednotahovým kotlům dochází v kotli MultiBio k významně lepší výměně tepla mezi ohněm a ohřívanou vodou

     Teplovodní kotel MultiBio má přesně řízené dávkování vzduchu a paliva pro celý rozsah svého výkonu s pracovní teplotou uvnitř hořáku až 1200 °C. Vysoká teplota spalování zajišťuje nízké emise bez pachové stopy a agresivních sloučenin. MultiBio nepoužívá útlumový režim, při kterém palivo stále doutná. Díky tomuto spalování kotel netrpí samodestrukcí a neobtěžuje okolí zápachem z komína. Kotel MultiBio má zanedbatelné emisemi oxidu uhelnatého a je přátelský k životnímu prostředí. S kotlem MultiBio můžete ušetřit až třetinu nákladů na palivo při vytápění pomocí dřevěných pelet nižší kvality a nižší ceny.

     Můžete ušetřit až dvě třetiny nákladů na palivo při vytápění pomocí rostlinných pelet. Rostlinné pelety se lisují ze zbytků každoroční sklizně, jsou snadno dostupné a obvykle za poloviční cenu než pelety dřevěné. Dodavatele paliva Vám rádi doporučíme z naší databáze výrobců pelet.

    • Přednosti elektroniky kotle MultiBio

     Přednosti elektroniky kotle MultiBio

     Ovládání kotle na pelety MultiBio je intuitivní a snadné. Kompletní elektronika i software je originální český výrobek vyvinutý pouze pro kotle MultBio.

     • Přesné nastavení výkonu a jeho jednoduchá změna
     • Modulace výkonu kotle
     • Řízení nabíjení akumulační nádrže
     • Ovládání čerpadla krátké smyčky
     • Ovládání odpopelnění
     • Přednastavené hodnoty spalování (presety) pro různé výkony a různá paliva
     • Možnost vytvoření vlastních uživatelských presetů dle kvality spalovaného paliva a požadovaného výkonu
     • Ovládání kotle pomocí volitelného internetového modulu MultiBio NET
   • Technická data
    Nastavitelný výkonod 9 do 30 kW
    Účinnost při nominálním výkonu90 %
    Třída kotle dle ČSN EN 303-5:2012 pro dřevěné pelety

    5

    Třída kotle dle ČSN EN 303-5:2012 pro směs dřevěné pelety a nedřevní biomasy

    4

    Průměr kouřovodu160 mm
    Hmotnost kotle302 kg
    Hmotnost hořáku MB 3065 kg
    Celková hmotnost367 kg
    Obsah vodního prostoru65 dm3
    Pracovní přetlak vody2,0 bar
    Zkušební přetlak vody4,0 bar
    Doporučená provozní teplota topné vody65 - 90 °C
    Nejmenší teplota vstupní vody55 °C
    Hladina hluku    40,2 +,- 3,2 dB
    Komínový tah15 mbar
    Přípojky kotleG 6/4”
    Připojovací napětí1 PEN ~ 50 Hz, 230 V
    Max. el. příkon při zapalování535 W
    Elektrický příkon při provozu56 W
    Elektrické krytíIP 20
   • Porovnání hořáků

    Srovnání kotlů a hořáků MultiBio s ostatními hořáky

    Hořáky MultiBio dokáži spalovat díky své konstrukci obtížně spalitelné palivo, jako jsou například rostlinné pelety.

    Kotle MultiBio jsou multipalivové. Tyto kotle vynikají ve spalování široké palety pelet a to jak dřevěných, tak rostlinných a jejich směsí.

    Výhoda spalování rostlinných pelet tkví především v jejich ceně. Cena rostlinných pelet je až o polovinu nižší než u pelet dřevěných. Kotle na pelety MultiBio si díky svojí unikátní vnitřní konstrukci dokáží poradit i se spalováním rostlinných pelet vyrobených z vysoce spékavých materiálů, jako je např. obilná sláma nebo seno.

    Hořáky MultiBio mají i ve spalování dřevěných pelet velkou výhodu.

    Naši zákazníci se často ptají, jaké jsou výhody rotačního hořáku MultiBio proti hořákům miskovým nebo čtvercovým univerzálním hořákům v souvislosti se spalováním dřevěných pelet. Na první pohled by se zdálo, že dřevěné pelety dokážou spalovat všechny typy hořáků na trhu. Hořáky MultiBio dokáží spálit i pelety, jejichž kvalita neodpovídají certifikátu, který prodejce k peletám vystaví. Tato situace nastává často a prodejce pelet jí může jen obtížně předejít nebo ovlivnit.

    Zásadní výhoda hořáku spočívá v tom, že není citlivý na kvalitu dřevěných pelet a dokáže spálit i pelety nejnižší třídy, které při hoření vytváří spečence popela nebo i pelety, které mohou obsahovat více minerálů a značné množství popela nebo příměsí, které mohou výrobci pelet usnadnit jejich výrobu.

    Z praxe víme, že i když jste koupili pelety velmi kvalitní s certifikátem, může se stát, že narazíte na várku, která se "nepovedla". Pak dojde k situaci, že máte ve sklepě například 5 tun pelet, které "normální" hořák nedokáže spálit. I když prodejce mizerné pelety ochotně vymění, je nutné je ze sklepa vystěhovat. a nebo trpět, odstraňovat nadměrný popel, nebo spečence z hořáku a opakovaně hořák zapalovat. U kotle MultiBio se nic takového nestane. Dokáže spolehlivě spálit i pelety, se kterými si miskové nebo retortové hořáky neporadí.

    Plamen hořáku z rostlinných a dřevěných pelet
   • Reference

    3D Vizualizace kotelen na mírů naším zákazníkům

   • Zapojení kotle
    • Zapojení kotle MultiBio 30 se čtyřcestným ventilem

     Zapojení kotle se čtyřcestným ventilem

     Zapojení se využívá pro instalace bez akumulační nádrže. Zapojení využívá dvě nezávislá čerpadla, jedno slouží pro krátkou smyčku kotle a druhé drží oběh topné vody v topném systému. Výhodou druhého čerpadla je zajištění plného průtoku v topném systému a rovnoměrné topení všech radiátorů.

     Zapojení kotle MultiBio se čtyřcestným ventilem

     Doporučené provedení topeného systému MultiBio 30

     • Provedení v mědi o průměru 28 mm
     • Elektronicky řízeny 4 cestný ventil ESBE s velkým průtokem a tříbodovým pohonem 24 V
     • Řízení topného systému ADEX Comfort R
     • Čerpadlo 25-6 nebo silnější pro topný okruh
     • Čerpadlo 25-4 pro krátkou smyčku kotle
     • Zpětné klapky za čerpadla

     Výhody zapojení

     • Možnost využívání modulace výkonu hořáku
     • Možnost zapojení ekvitermní regulace
     • Nastivitelná teplota topné vody do radiátorů
     • Možnost zapojení záložního zdroje
     • Možnost zapojení kombinovaného boileru

     Podmínky zapojení

     • Vyšší objem vody v topném sytému (staré litinové radiátory jsou výhodou)
     • Osazení kotle pojistným ventilem na výstupu kotle před prvním uzaviratelným kohoutem
     • Připojení expanzní nádoby vhodné velikosti (obvykle v poměru 1:10 k topnému systému)
     Schéma zapojení kotle MultiBio
    • Zapojení kotle MultiBio 30 s akumulační nádrží

     Zapojení kotle MultiBio 30 s akumulační nádrží

     Součásti pro vytvoření zapojení kotelny s akumulační nádrží

     • Provedení v mědi o průměru 28 mm
     • Elektronicky řízený trojcestný ventil Firšt Rototemp 5/4" na krátké smyčce kotle nebo termostatický ventil ESBE VTC 511-32/55
     • Čerpadlo 25-4 pro krátkou smyčku kotle
     • Čerpadlo 25-6 nebo silnější pro topný okruh
     • Zpětné klapky za čerpadly, Filtry
     • ADEX Comfort R pro řízení topného okruhu
     • Trojcestný ventil ESBE 131/2 s  pohonem ESBE ARA 663, 24VAC, 120s, 3bodový
     • Dálkový pokojový termostat 

     Výhody zapojení

     • Možnost využívání modulace výkonu hořáku
     • Možnost zapojení ekvitermní regulace
     • Nastivitelná teplota topné vody do radiátorů
     • Možnost zapojení a spínání záložního zdroje
     • Možnost použití akumulační nádrže s vnitřním boilrem na teplou užitkovou vodu

     Princip regulace kotlové části topného systému

     Čerpadlo kotlového okruhu je řízené elektronikou kotle a spíná se v nastavených teplotách. Vypnutí čerpala po natopení systému spolu se zpětnou klapkou odstraní nežádoucí vychlazování akumulační nádrže přes kotlové těleso.

     Kotel je řízen dvěma termostaty na akumulační nádrži, horní termostat je nastaven na 60 stupňů a při poklesu pod tuto hodnotu v horní části zajístí sepnutí kotle. Spodní termostat je nastaven na 80 stupňů a při natopení spodní části akumulační nádrže nad tuto teplotu vypne kotel.

     Trojcestný ventil Firšt Rototemp zajištuje udržování vratné vody kotle na požadovanou teplotu a tím chrání kotel před nízkoteplotní korozí. Je možné také použít termostatický ventil ESBE s nejvetším průtokem, ale pouze pro 30 kW kotle.

     Zapojení kotle s akumulační nádrží
     • Pohled do kontejnerové kotelny
     • Topný okruh kotle na pelety
     • Krátká smyčka kotle na pelety
     • Expansní nádoba
     • Trojcestný ventil zapojení
     • Termostat akumulační nádrže
   • Dokumenty ke stažení
    MultiBio-30-ESpdf352.99 KB
   Nahoru