Upravit stránku
Automatický teplovodní kotel pro legální spalování dřevotřísky a truhlářského odpadu

Výkonová řada

 • MultiBio 350 - 100 až 350 kW
 • MultiBio 400 - 110 až 378 kW
 • MultiBio 600 - 150 až 600 kW
 • MultiBio 800 - 190 až 800 kW

Nízké náklady na vytápění

 • Kotel splňuje požadavky vyhlášky 415/2012 Sb., § 15, odstavce 5 pro spalování dřevotřísky.
 • Automatické zapálení paliva
 • Automatické vytápění, ekologický provoz
 • Automatické odpopelnění (volitelně)
 • Automatické čištění kotlového výměníku (volitelně)
 • Spalování řízené lambda sondou
 • Vzdálený přístup přes internet
 • Popis kotle

  Kotel na pelety o výkonu 350 kW, 400 kW, 600 kW a 800 kW

  Kotel je český výrobek vhodný pro komfortní automatické, ekologické a výrobních hal. Kotel může být provozován jak s akumulační nádrží, tak i bez ní díky modulaci výkonu. Kotel je možné také využít pro výrobu technologické teplé vody do teploty 100 °C. Díky systému spalování v hořáku MultiBio a pro tento účel navrženému provedení kotlového tělesa - výměníku - není nutné použít cyklón nebo látkový filtr spalin. V základním provedení splňuje přísné normy pro emise TZL.

    Možnost topení palivem, které se spéká

    Hořák MultiBio je výrobek s vyvinutým unikátním systémem spalování, který se skládá z přetlakové vzduchové komory, otočného roštu se speciálním vrtáním, tlačného šneku s přesným dávkováním paliva a turniketu, který zamezuje zpětnému prohoření paliva do násypky i bez použití bezpečnostního kanystru s vodou

    MultiBio je průmyslově chráněný výrobek s otočnou spalovací komorou, která umožňuje spalovat jak kvalitní dřevěné pelety, tak i dřevěné pelety nižší kvality s vysokým obsahem popela nebo kůry. Spalovací komora případné spečence a větší množství popela v průběhu hoření odvaluje do prostoru popelníku a neobtěžuje tím obsluhu kotle. Kotel má automatické čištění, přikládání i odpopelnění.

    Dřevěné pelety nejnižší kvality a zejména s vysokým podílem kůry a tím pádem s vysokým procentem spečeného popela zpravidla nelze spolehlivě spalovat v hořácích jednoduché miskové nebo retortové konstrukce.

    Kotel pro dovolené spalování dřevotřísky a truhlářského odřezu
    • Paliva pro kotel na pelety MultiBio 400

     Kotel na pelety o výkonu 350 kW, 400 kW, 600 kW a 800 kW

     • Certifikované palivo 1: dřevěné pelety (C1) - Emisní třída kotle 5, Ekodesign.
     • Certifikované palivo 2: Dřevní štěpka pro kotle MultiBio 350/400 kW, ČSN EN ISO 17225-4, P16S-P31S s maximální délkou do 100 mm, F10, M20, Emisní třída 5, Ekodesign.
     • Kotel může splnit požadavky vyhlášky 415/2012 Sb., § 15, odstavce 5 pro spalování dřevotřísky. 
     • V případě, že Váš materiál neobsahuje halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu dřeva nebo povrchových úprav je možné ho v souladu s Vyhláškou č. 415/2012 Sb. použít jako palivo do kotle MultiBio 350/400.
     • ​Přijeďte si vyzkoušet Vaše palivo nebo nám zašlete jeho vzorek!
    • Konstrukce kotle na MultiBio

     Kotel na pelety o výkonu 350 kW, 400 kW, 600 kW a 800 kW

     MultiBio se zásadně liší svojí unikátní konstrukcí od ostatních výrobků na trhu. Kotlové těleso MultiBio je třítahové. Při malých rozměrech má vysokou účinnost a nízkou teplotu spalin, kterou si udrží i v případě, že obsluha kotle čistí výměník pouze jednou za topnou sezónu. Oproti jednotahovým kotlům dochází v kotli MultiBio k významně lepší výměně tepla mezi ohněm a ohřívanou vodou.

     Teplovodní kotel MultiBio má přesně řízené dávkování vzduchu a paliva pro celý rozsah svého výkonu s pracovní teplotou uvnitř hořáku až 1200 °C. Vysoká teplota spalování zajišťuje nízké emise bez pachové stopy a agresivních sloučenin. MultiBio nepoužívá útlumový režim, při kterém palivo stále doutná. Díky tomuto spalování kotel netrpí samodestrukcí a neobtěžuje okolí zápachem z komína. Kotel MultiBio má zanedbatelné emisemi oxidu uhelnatého a je přátelský k životnímu prostředí. S kotlem MultiBio můžete topit v podstatě zadarmo v případě, že máte vlastní zbytkovou dřevotřísku.

    • Přednosti elektroniky kotle MultiBio 400

     Přednosti elektroniky kotle MultiBio

     Ovládání kotle na pelety MultiBio je intuitivní a snadné. Kompletní elektronika i software je originální český výrobek vyvinutý pouze pro kotle MultBio.

     • Barevný display o velikosti 5,7 palce
     • Spalování řízené lambda sondou
     • Přesná regulace výkonu kotle podle požadavku topného systému s tolerancí až méně než 2 stupně na výstupní vodě
     • Plný uživatelský přístup do kotle přes Internet
     • Řízení nabíjení akumulační nádrže
     • Ovládání čerpadla krátké smyčky
     • Ovládání odpopelnění
     • Automatické čištění kotlového výměníku
   • Technická data
   • Porovnání hořáků

    Srovnání kotlů a hořáků MultiBio s ostatními hořáky

    Hořáky MultiBio dokáži spalovat díky své konstrukci obtížně spalitelné palivo, jako jsou například rostlinné pelety.

    Kotle MultiBio jsou multipalivové. Tyto kotle vynikají ve spalování široké palety pelet a to jak dřevěných, tak rostlinných a jejich směsí.

    Výhoda spalování rostlinných pelet tkví především v jejich ceně. Cena rostlinných pelet je až o polovinu nižší než u pelet dřevěných. Kotle na pelety MultiBio si díky svojí unikátní vnitřní konstrukci dokáží poradit i se spalováním rostlinných pelet vyrobených z vysoce spékavých materiálů, jako je např. obilná sláma nebo seno.

    Hořáky MultiBio mají i ve spalování dřevěných pelet velkou výhodu.

    Naši zákazníci se často ptají, jaké jsou výhody rotačního hořáku MultiBio proti hořákům miskovým nebo čtvercovým univerzálním hořákům v souvislosti se spalováním dřevěných pelet. Na první pohled by se zdálo, že dřevěné pelety dokážou spalovat všechny typy hořáků na trhu. Hořáky MultiBio dokáží spálit i pelety, jejichž kvalita neodpovídají certifikátu, který prodejce k peletám vystaví. Tato situace nastává často a prodejce pelet jí může jen obtížně předejít nebo ovlivnit.

    Zásadní výhoda hořáku spočívá v tom, že není citlivý na kvalitu dřevěných pelet a dokáže spálit i pelety nejnižší třídy, které při hoření vytváří spečence popela nebo i pelety, které mohou obsahovat více minerálů a značné množství popela nebo příměsí, které mohou výrobci pelet usnadnit jejich výrobu.

    Z praxe víme, že i když jste koupili pelety velmi kvalitní s certifikátem, může se stát, že narazíte na várku, která se "nepovedla". Pak dojde k situaci, že máte ve sklepě například 5 tun pelet, které "normální" hořák nedokáže spálit. I když prodejce mizerné pelety ochotně vymění, je nutné je ze sklepa vystěhovat. a nebo trpět, odstraňovat nadměrný popel, nebo spečence z hořáku a opakovaně hořák zapalovat. U kotle MultiBio se nic takového nestane. Dokáže spolehlivě spálit i pelety, se kterými si miskové nebo retortové hořáky neporadí.

    Plamen hořáku z rostlinných a dřevěných pelet
   Nahoru

   Tento web využívá cookies

   Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti