Upravit stránku

Automatický kotel Multibio je předmětem patentové a průmyslové právní ochrany.

 • Automatické zapálení paliva
 • Automatické odpopelnění (volitelně)
 • Automatické čištění kotlového výměníku (volitelně)
 • Vzdálený přístup přes internet
 • Automatický kotel na pelety MultiBio 49 je certifikován v emisní třídě 5 na dřevěné pelety dle normy ISO 17225-2 a splňuje požadavky Ekodesign
 • Nízké náklady na vytápění - kotel nepracuje v útlumovém režimu, úspora paliva až 10 %.

Dotační programy Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace

 • Kotel na pelety MultiBio 49 - zapsán pod SVT 6657- odkaz na stránku SVT naleznete ZDE
 • Popis kotle

  Úsporný a výkonný automatický kotel na pelety MultiBio 49

  Automatický kotel na pelety MultiBio je český výrobek vhodný pro komfortní automatické, ekologické a úsporné vytápění rodinných domů, bytových jednotek a objektů se ztrátovým výkonem 15 až 49 kW. Kotel může být provozován jak s akumuláční nádrží, tak i bez ní díky modulaci výkonu. Ve spojení s kombinovaným bojlerem nebo s akumulační nádrží dokáže kotel MultiBio celoročně připravovat teplou užitkovou vodu. Kotle je možné spojit do kaskády a získat výkon až 150 kW.

  V případě instalace dvou automatických kotlů MultiBio 49 v jedné kotelně je provoz obou kotlů v režimu malé kotelny

  Konstrukce automatického kotle na pelety MultiBio 49

  MultiBio se zásadně liší svojí unikátní konstrukcí od ostatních výrobků na trhu. Kotlové těleso MultiBio je třítahové. Při malých rozměrech má vysokou účinnost a nízkou teplotu spalin, kterou si udrží i v případě, že obsluha kotle čistí výměník pouze jednou za topnou sezónu. Oproti jednotahovým kotlům dochází v kotli MultiBio k významně lepší výměně tepla mezi ohněm a ohřívanou vodou

  Automatický teplovodní kotel MultiBio má přesně řízené dávkování vzduchu a paliva pro celý rozsah svého výkonu s pracovní teplotou uvnitř hořáku až 1200 °C. Vysoká teplota spalování zajišťuje nízké emise bez pachové stopy a agresivních sloučenin. MultiBio nepoužívá útlumový režim jako jiné například retortové kotle, při kterém palivo stále doutná. Díky tomuto spalování kotel netrpí samodestrukcí a neobtěžuje okolí zápachem z komína. Kotel MultiBio má zanedbatelné emise oxidu uhelnatého a je přátelský k životnímu prostředí. S kotlem MultiBio můžete ušetřit až třetinu nákladů na palivo při vytápění pomocí dřevěných pelet nejnižší kvality a ceny.

    • Přednosti elektroniky automatického kotle MultiBio

     Přednosti elektroniky automatického kotle MultiBio

     Ovládání automatického kotle na pelety MultiBio je intuitivní a snadné. Kompletní elektronika i software je originální český výrobek vyvinutý pouze pro kotle MultBio.

     • Přesné nastavení výkonu a jeho jednoduchá změna
     • Modulace výkonu kotle
     • Řízení nabíjení akumulační nádrže
     • Ovládání čerpadla krátké smyčky
     • Ovládání odpopelnění
     • Přednastavené hodnoty spalování (presety) pro různé výkony
     • Možnost vytvoření vlastních uživatelských presetů dle kvality spalovaného paliva a požadovaného výkonu
     • Ovládání automatického kotle pomocí volitelného internetového modulu MultiBio NET
    • Paliva pro automatické kotel na pelety MultiBio 49

     Paliva pro automatické kotel na pelety MultiBio 49

     • Certifikované palivo 1: dřevěné pelety (C1) - Emisní třída kotle 5, Ekodesign.
     • Kotel díky otočnému hořáku MultiBio také bez problému spaluje dřevěné pelety nejnižší kvality aniž by se snížil uživatelský komfort. Pro MultiBio můžete koupit levné a méně kvalitní dřevěné pelety a nebudete nuceni ručně vyhrabovat spečence popela z hořáku, protože hořák MultiBio to dělá automaticky sám!
     • ​Přijeďte si vyzkoušet Vaše palivo nebo nám zašlete jeho vzorek!
    • Dotace na peletový automatický kotel MultiBio 49

     Dotace na peletový automatický kotel MultiBio 49

     Na automatické kotle řady MultiBio 49 můžete získat dotaci z programů Nová Zelená úsporám a také Kotlíková dotace. S vyřízením dotace na náš kotel vám pomůžeme zdarma.

    • Kotel na pelety pracuje automaticky

     Kotel na pelety pracuje automaticky

     Kotle na pelety MultiBio pracují automaticky v celém rozsahu výkonů - včetně rychlého automatického zapálení, které nezabere více než 2 - 5 minut a na plném výkonu je kotel do 10 minut od zapálení. Automatický kotel může být spouštěn pokojovým ekvitermním nebo jiným běžným termostatem, termostaty akumulační nádrže, nebo dálkovým přístupem přes MultiBio Net Modul. Obsluha kotle pouze doplňuje palivo a odebírání popela zajišťuje automatické odpopelňovací zařízení.

     Usnadněte si obsluhu s automatickým odpopelněním kotle MultiBio a motorem poháněným čištěním kotlového výměníku pružinami.

    • Možnost topení palivem, které se spéká

     Možnost topení palivem, které se spéká

     Hořák MultiBio je výrobek s vyvinutým unikátním systémem spalování, který se skládá z přetlakové vzduchové komory, otočného roštu se speciálním vrtáním, tlačného šneku s přesným dávkováním paliva a turniketu, který zamezuje zpětnému prohoření paliva do násypky i bez použití kanystru s vodou

     MultiBio je průmyslově chráněný výrobek s otočnou spalovací komorou, která umožňuje spalovat jak kvalitní dřevěné pelety, tak i dřevěné pelety nižší kvality s vysokým obsahem popela nebo kůry a vyšším podílem odrolu. Spalovací komora případné spečence a větší množství popela v průběhu hoření odvaluje do prostoru popelníku a neobtěžuje tím obsluhu kotle.

     Dřevěné pelety nejnižší kvality s podílem kůry a tím pádem s vysokým procentem spečeného popela zpravidla nelze spolehlivě spalovat v hořácích jednoduché miskové nebo retortové konstrukce.

   • Technická data
    Nastavitelný výkonod 14,7 do 49 kW
    Účinnost při nominálním výkonu90,9 %
    Třída kotle dle ČSN EN 303-5:20125
    Průměr kouřovodu180 mm
    Hmotnost kotle650 kg
    Hmotnost hořáku MB 3080 kg
    Celková hmotnost730 kg
    Obsah vodního prostoru200 dm3
    Pracovní přetlak vody3,0 bar
    Doporučená provozní teplota topné vody65 - 90 °C
    Nejmenší teplota vstupní vody55 °C
    Hladina hluku    40,2 +,- 3,2 dB
    Komínový tah15-100 Pa
    Přípojky kotleG 6/4”
    Připojovací napětí1 PEN ~ 50 Hz, 230 V
    Max. el. příkon při zapalování535 W
    Elektrický příkon při provozu56 W
    Elektrické krytíIP 20
    Energetický stítek automatického kotle na pelety MultiBio 49
   • Porovnání hořáků

    Srovnání kotlů a hořáků MultiBio s ostatními hořáky na dřevěné pelety

    Hořáky MultiBio mají i ve spalování dřevěných pelet velkou výhodu.

    Naši zákazníci se často ptají, jaké jsou výhody rotačního hořáku MultiBio proti hořákům miskovým nebo čtvercovým univerzálním hořákům v souvislosti se spalováním dřevěných pelet. Na první pohled by se zdálo, že dřevěné pelety dokážou spalovat všechny typy hořáků na trhu. Hořáky MultiBio dokáží spálit i pelety, jejichž kvalita neodpovídají certifikátu, který prodejce k peletám vystaví. Tato situace nastává často.

    Zásadní výhoda hořáku spočívá v tom, že není citlivý na kvalitu dřevěných pelet a dokáže spálit i pelety nižší třídy, které při hoření vytváří spečence popela nebo i pelety, které mohou obsahovat více minerálů a značné množství popela nebo příměsí, které mohou výrobci pelet usnadnit jejich výrobu.

    Z praxe víme, že i když jste koupili pelety velmi kvalitní s certifikátem, může se stát, že narazíte na várku, která se "nepovedla". Pak dojde k situaci, že máte ve sklepě například 5 tun pelet, které "normální" hořák nedokáže spálit. I když prodejce mizerné pelety ochotně vymění, je nutné je ze sklepa vystěhovat. a nebo trpět, odstraňovat nadměrný popel, nebo spečence z hořáku a opakovaně hořák zapalovat. U kotle MultiBio se nic takového nestane. Dokáže spolehlivě spálit i pelety, se kterými si miskové nebo retortové hořáky neporadí.

   • Reference

    3D Vizualizace kotelen na mírů naším zákazníkům

   • Zapojení kotle
   • Dokumenty ke stažení
    Osvědčení o zkoušce a získání certifikátu Ecodesign na kotel MultiBio 49pdf592.18 KB

    Osvědčení o zkoušce a získání certifikátu Ecodesign na kotel MultiBio 49

    Osvědčení o zkoušce kotel MultiBio 49 - dřevní peletypdf122.73 KB

    Osvědčení o zkoušce kotel MultiBio 49 - dřevní pelety

    Rozměry kotle MultiBio 49 - násypka za hořákempdf288.03 KB

    s násypkou 600 litrů V2

    Rozměry kotle MultiBio 49 - násypka před hořákempdf292.31 KB

    s násypkou 600 litrů V2

   • Dotace

    Dotace na kotle MultiBio

    Kotlíkové dotace na kotle MultiBio

    Ministerstvo životního prostředí spouští druhou vlnu kotlíkových dotací. V druhé výzvě kotlíkových dotací bude mezi majitele rodinných domů v České Republice prostřednictvím krajů rozděleno několik miliard korun a vyměněno dalších několik desítek tisíc starých kotlů.

    Konkrétní termíny pro příjem žádostí v roce 2018 jsou postupně zveřejňovány krajskými úřady.

    Potřebujete poradit s kotlíkovou dotací nebo si nechat zdarma zpracovat všechny podklady pro podání na Váš příslušný krajský úřad, vyplňte formulář pod tímto textem a my vás budeme neprodleně kontaktovat.

    Vybrané informace pro zájemce o další kotlíkové dotace.

    1. Výměna pouze starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující emisní třídu 3. - 4. nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
    2. Podporovány budou nové zdroje tepla – kotle výhradně na biomasu s automatickým i ručním přikládáním, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle.
    3. Pro automatické kotle MultiBio výhradně na biomasu je výše dotace 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu, nejvýše však 120 tisíc Kč
    4. prioritní oblasti měst a obcí – dostanou navíc bonus 7 500 Kč
    5. Uznatelnost nákladů bude stanovena již od 15. července 2015.
    6. Nebude nutné využívat služeb energetického specialisty ani realizovat mikroenergetická opatření či dokládat PENB.
    7. V případě realizace projektu v programu Nová zelená úsporám získá žadatel bonus až 40 000 Kč
    8. Jako přílohu žádosti o dotaci bude nutné doložit doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva.
    9. Nový zdroj tepla musí splňovat požadavky směrnice ekodesign (zařízení uvedená v Seznamu podporovaných výrobků a technologií – https://svt.sfzp.cz, který vede Státní fond životního prostředí ČR).

    Pomůžeme Vám s dotací v těchto krajích

    • Jihočeský kraj
    • Středočeský kraj
    • Plzeňský kraj
    • Karlovarský kraj
    • Ústecký kraj
    • Liberecký kraj
    • Královéhradecký kraj
    • Pardubický kraj
    • Olomoucký kraj
    • Moravskoslezský kraj
    • Jihomoravský kraj
    • Zlínský kraj
    • Kraj Vysočina

    Pomoc s kotlíkovou dotací
    Pro pomoc s kotlíkovou dotací nám neváhejte zavolat na dotační infolinku 777 700  097 nebo nám napište na info@multibio.eu

   Nahoru

   Tento web využívá cookies

   Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti