Upravit stránku

Výrobky Multibio jsou předmětem patentové a průmyslové právní ochrany.

 • Kotel na pelety MultiBio 49 B je certifikován v emisní třídě 5 na dřevěné pelety dle normy ISO 17225-2 a splňuje požadavky Ekodesign.
 • Kotel na rostlinné pelety MultiBio 49 B je dále certifikován v emisní třídě 4 na směs dřevěných pelety a nedřevní biomasy což jsou (rostlinné pelety, agropelety, obilí, zbytky po čištění řepky, hořčice a další obdobné materiály)
 • Nízké náklady na vytápění - kotel nepracuje v útlumovém režimu, úspora paliva až 10 %.
 • Automatické zapálení paliva
 • Automatické vytápění, ekologický provoz
 • Automatické odpopelnění (volitelně)
 • Automatické čištění kotlového výměníku (volitelně)
 • Vzdálený přístup přes internet
 • Popis kotle

  Úsporný a výkonný kotel na dřevěné a rostlinné pelety MultiBio 49 B

  Kotel na rostlinné a dřevěné pelety MultiBio je český výrobek vhodný pro komfortní automatické, ekologické a úsporné vytápění rodinných domů, bytových jednotek a objektů se ztrátovým výkonem 15 až 49 kW. Kotel může být provozován jak s akumuláční nádrží, tak i bez ní díky modulaci výkonu. Ve spojení s kombinovaným bojlerem nebo s akumulační nádrží dokáže kotel MultiBio celoročně připravovat teplou užitkovou vodu.

  Přednosti elektroniky kotle MultiBio

  Ovládání kotle na pelety MultiBio je intuitivní a snadné. Kompletní elektronika i software je originální český výrobek vyvinutý pouze pro kotle MultBio.

  • Přesné nastavení výkonu a jeho jednoduchá změna
  • Modulace výkonu kotle
  • Řízení nabíjení akumulační nádrže
  • Ovládání čerpadla krátké smyčky
  • Ovládání odpopelnění
  • Přednastavené hodnoty spalování (presety) pro různé výkony
  • Možnost vytvoření vlastních uživatelských presetů dle kvality spalovaného paliva a požadovaného výkonu
  • Ovládání kotle pomocí volitelného internetového modulu MultiBio NET

  Paliva pro kotel na pelety MultiBio 49 B

  • Certifikované palivo 1: dřevěné pelety (C1) - Emisní třída kotle 5, Ekodesign.
  • Certifikované palivo 2: Kotel na rostlinné pelety MultiBio 49 B je dále certifikován v emisní třídě 4 na směs dřevěných pelety a nedřevní biomasy což jsou (rostlinné pelety, agropelety, obilí, zbytky po čištění řepky, hořčice a další obdobné materiály)
  • Kotel díky otočnému hořáku MultiBio také bez problému spaluje dřevěné pelety nejnižší kvality aniž by se zhoršila emisní třída a nebo se snížil uživatelský komfort. Pro MultiBio můžete koupit levné a méně kvalitní dřevěné pelety a nebudete nuceni ručně vyhrabovat spečence popela z hořáku, protože hořák MultiBio to dělá automaticky sám!
  • Vytápějte levně svůj dům s kotli MultiBio na rostlinné i dřevěné pelety.
  • ​Přijeďte si vyzkoušet Vaše palivo nebo nám zašlete jeho vzorek!

  Konstrukce kotle na pelety MultiBio 49 B

  MultiBio se zásadně liší svojí unikátní konstrukcí od ostatních výrobků na trhu. Kotlové těleso MultiBio je třítahové. Při malých rozměrech má vysokou účinnost a nízkou teplotu spalin, kterou si udrží i v případě, že obsluha kotle čistí výměník pouze jednou za topnou sezónu. Oproti jednotahovým kotlům dochází v kotli MultiBio k významně lepší výměně tepla mezi ohněm a ohřívanou vodou

  Teplovodní kotel MultiBio má přesně řízené dávkování vzduchu a paliva pro celý rozsah svého výkonu s pracovní teplotou uvnitř hořáku až 1200 °C. Vysoká teplota spalování zajišťuje nízké emise bez pachové stopy a agresivních sloučenin. MultiBio nepoužívá útlumový režim, při kterém palivo stále doutná. Díky tomuto spalování kotel netrpí samodestrukcí a neobtěžuje okolí zápachem z komína. Kotel MultiBio má zanedbatelné emisemi oxidu uhelnatého a je přátelský k životnímu prostředí. S kotlem MultiBio můžete ušetřit až třetinu nákladů na palivo při vytápění pomocí dřevěných pelet nižší kvality a nižší ceny.

  Můžete ušetřit až dvě třetiny nákladů na palivo při vytápění pomocí rostlinných pelet. Rostlinné pelety se lisují ze zbytků každoroční sklizně, jsou snadno dostupné a obvykle za poloviční cenu než pelety dřevěné. Dodavatele paliva Vám rádi doporučíme z naší databáze výrobců pelet.

  Kotel na pelety pracuje automaticky

  Kotle na pelety MultiBio pracují automaticky v celém rozsahu výkonů - včetně rychlého automatického zapálení, které nezabere více než 2 - 5 minut a na plném výkonu je kotel do 10 minut od zapálení. Automatický kotel může být spouštěn pokojovým ekvitermním nebo jiným běžným termostatem ,termostaty akumulační nádrže, nebo dálkovým přístupem přes MultiBio Net Modul. Obsluha kotle pouze doplňuje palivo a odebírání popela se stará automatické odpopelňovací zařízení.

  Usnadněte si obsluhu s automatickým odpopelněním kotle MultiBio a motorem poháněným čištěním kotlového výměníku pružinami. ////ODKAZ////

  Možnost topení palivem, které se spéká

  Hořák MultiBio je výrobek s vyvinutým unikátním systémem spalování, který se skládá z přetlakové vzduchové komory, otočného roštu se speciálním vrtáním, tlačného šneku s přesným dávkováním paliva a turniketu, který zcela zamezuje zpětnému prohoření paliva do násypky i bez použití bezpečnostního kanystru s vodou

  MultiBio je průmyslově chráněný výrobek s otočnou spalovací komorou, která umožňuje spalovat jak kvalitní dřevěné pelety, tak i dřevěné pelety nižší kvality s vysokým obsahem popela nebo kůry. Spalovací komora případné spečence a větší množství popela v průběhu hoření odvaluje do prostoru popelníku a neobtěžuje tím obsluhu kotle.

  Dřevěné pelety nejnižší kvality a zejména rostlinné pelety s vysokým podílem kůry a tím pádem s vysokým procentem spečeného popela zpravidla nelze spolehlivě spalovat v hořácích jednoduché miskové nebo retortové konstrukce.

   • Technická data
    Bude doplněno.
   • Porovnání hořáků

    Srovnání kotlů a hořáků MultiBio s ostatními hořáky na dřevěné pelety

    Hořáky MultiBio dokáži spalovat díky své konstrukci obtížně spalitelné palivo, jako jsou např. rostlinné pelety. V této části stránek se však uvažujeme jen o spalování pelet dřevěných. Pokud Vás zajímá možnost použití jiných paliv než dřevěných pelet přejděte na stránky kde jsou samotné hořáky nebo výrobky certifikované pro obě paliva. MultiBio 30 (B) nebo MultiBio 49 (B)

    Hořáky MultiBio mají i ve spalování dřevěných pelet velkou výhodu.

    Naši zákazníci se často ptají, jaké jsou výhody rotačního hořáku MultiBio proti hořákům miskovým nebo čtvercovým univerzálním hořákům v souvislosti se spalováním dřevěných pelet. Na první pohled by se zdálo, že dřevěné pelety dokážou spalovat všechny typy hořáků na trhu. Hořáky MultiBio dokáží spálit i pelety, jejichž kvalita neodpovídají certifikátu, který prodejce k peletám vystaví. Tato situace nastává často a prodejce pelet jí může jen obtížně předejít nebo ovlivnit.

    Zásadní výhoda hořáku spočívá v tom, že není citlivý na kvalitu dřevěných pelet a dokáže spálit i pelety nejnižší třídy, které při hoření vytváří spečence popela nebo i pelety, které mohou obsahovat více minerálů a značné množství popela nebo příměsí, které mohou výrobci pelet usnadnit jejich výrobu.

    Z praxe víme, že i když jste koupili pelety velmi kvalitní s certifikátem, může se stát, že narazíte na várku, která se "nepovedla". Pak dojde k situaci, že máte ve sklepě například 5 tun pelet, které "normální" hořák nedokáže spálit. I když prodejce mizerné pelety ochotně vymění, je nutné je ze sklepa vystěhovat. a nebo trpět, odstraňovat nadměrný popel, nebo spečence z hořáku a opakovaně hořák zapalovat. U kotle MultiBio se nic takového nestane. Dokáže spolehlivě spálit i pelety, se kterými si miskové nebo retortové hořáky neporadí.

   • Reference

    3D Vizualizace kotelen na mírů naším zákazníkům

   • Zapojení kotle
    • Zapojení kotle MultiBio 49 se čtyřcestným ventilem

     Zapojení kotle se čtyřcestným ventilem

     Zapojení se využívá pro instalace bez akumulační nádrže. Zapojení využívá dvě nezávislá čerpadla, jedno slouží pro krátkou smyčku kotle a druhé drží oběh topné vody v topném systému. Výhodou druhého čerpadla je zajištění plného průtoku v topném systému a rovnoměrné topení všech radiátorů.

     Zapojení kotle MultiBio se čtyřcestným ventilem

     Doporučené provedení topeného systému MultiBio 49

     • Provedení v mědi o průměru 35 mm
     • Elektronicky řízeny 4 cestný ventil ESBE s velkým průtokem a tříbodovým pohonem 24 V
     • Řízení topného systému ADEX Comfort R
     • Čerpadlo 32-60 nebo 32-80, nebo silnější pro topný okruh
     • Čerpadlo 32-60 pro krátkou smyčku kotle
     • Zpětné klapky za čerpadla

     Výhody zapojení

     • Možnost využívání modulace výkonu hořáku
     • Možnost zapojení ekvitermní regulace
     • Nastivitelná teplota topné vody do radiátorů
     • Možnost zapojení záložního zdroje
     • Možnost zapojení kombinovaného boileru

     Podmínky zapojení

     • Vyšší objem vody v topném sytému (staré litinové radiátory jsou výhodou)
     • Osazení kotle pojistným ventilem na výstupu kotle před prvním uzaviratelným kohoutem
     • Připojení expanzní nádoby vhodné velikosti (obvykle v poměru 1:10 k topnému systému)
    • Zapojení kotle MultiBio 49 s akumulační nádrží

     Zapojení kotle MultiBio 49 s akumulační nádrží

     Součásti pro vytvoření zapojení kotelny s akumulační nádrží

     • Provedení v mědi o průměru 35 mm
     • Elektronicky řízený trojcestný ventil Firšt Rototemp 5/4" na krátké smyčce kotle
     • Čerpadlo 32-60 pro krátkou smyčku kotle
     • Čerpadlo 25-60, 32-60 nebo silnější pro topný okruh
     • Zpětné klapky za čerpadly, filtry
     • ADEX Comfort R pro řízení topného okruhu
     • Trojcestný ventil ESBE 131/2 s  pohonem ESBE ARA 663, 24VAC, 120s, 3bodový
     • Dálkový pokojový termostat

     Výhody zapojení

     • Možnost využívání modulace výkonu hořáku
     • Možnost zapojení ekvitermní regulace
     • Nastivitelná teplota topné vody do radiátorů
     • Možnost zapojení a spínání záložního zdroje
     • Možnost použití akumulační nádrže s vnitřním boilrem na teplou užitkovou vodu

     Princip regulace kotlové části topného systému

     Čerpadlo kotlového okruhu je řízené elektronikou kotle a spíná se v nastavených teplotách. Vypnutí čerpala po natopení systému spolu se zpětnou klapkou odstraní nežádoucí vychlazování akumulační nádrže přes kotlové těleso.

     Kotel je řízen dvěma termostaty na akumulační nádrži, horní termostat je nastaven na 60 stupňů a při poklesu pod tuto hodnotu v horní části zajístí sepnutí kotle. Spodní termostat je nastaven na 80 stupňů a při natopení spodní části akumulační nádrže nad tuto teplotu vypne kotel.

     Trojcestný ventil Firšt Rototemp zajištuje udržování vratné vody kotle na požadovanou teplotu a tím chrání kotel před nízkoteplotní korozí.

     • Pohled do kontejnerové kotelny
     • Topný okruh kotle na pelety
     • Krátká smyčka kotle na pelety
     • Expansní nádoba
     • Trojcestný ventil zapojení
     • Termostat akumulační nádrže
    • Schémata zapojení ke stažení
   Nahoru