Upravit stránku

Kotel na štěpku MultiBio

Proč topit štěpkou?

Topení štěpkou je zajímavé hlavně pro uživatele, kteří potřebují vyšší topné výkony. V takovém případě se dá za topení v porovnání s jinými palivy (pelety, plyn apod.) velmi ušetřit. Kotel na štěpku MultiBio je přímo přizpůsoben topení dřevní štěpkou.

Štěpka jako palivo

Štěpku je vyrobena buď průmyslově ze zbytků lesní těžby, pil, nábytkářské výroby apod. a to buď drtičem nebo štěpkovačem nebo v domácích štěpkovačích u každého spotřebitele. V naprosté většině případu se takovéto průmyslově vyráběné palivo dodává volně ložené nebo ve velkoobjemových vacích (BIG-BAG). Nákup je možný přímo u výrobce štěpky, kterým bývají pily, dřevozpracující závody apod. Štěpka nemá v současnosti rozvinutý maloobchodní způsob prodeje jako například dřevo nebo pelety.

Skladování štěpky

Pro skladování štěpky je díky její nižší objemové hmotnosti potřeba větších skladovacích prostor. Ve skladu musí být zajištěno dostatečné větrání, protože štěpka obsahuje větší množství vody, což může vést k jejímu zapaření a posléze až samovznícení.

Spalování štěpky v kotli na štěpku MultiBio

V současné době máme k dispozici kotel na štěpku MultiBio o výkonu 200 kW. Tento kotel je spalování štěpky přímo uspůsoben a to jak vnitřním uspořádáním hořáku, tak také speciálním silem na štěpku s podavačem

Jaké druhy štěpky kotel na štěpku MultiBio spaluje?

  • bílou - z čistého dřeva bez příměsi kůry
  • hnědou - ze dřeva s příměsí kůry
  • zelenou - ze dřeva s příměsí kůry a dalších zbytků, nepříklad listů či jehličí

Štěpka pro spalování v kotli na štěpku MultiBio by měla mít vlhkost do 20 %.
Frakce pro spalování je menší než G30 (dle normy ÖNORM M7133)

Nahoru