Upravit stránku
Automatický teplovodní kotel pro legální spalování dřevotřísky a truhlářského odpadu

Výkonová řada

 • 270 kW
 • 300 kW
 • 350 kW

Nízké náklady na vytápění - nemusíte kupovat palivo ale topíte vlastními odřezky.

 • Od ledna roku 2018 intenzivně pracujeme na vývoji a výrobě kotle o výkonu 300 kW pro legální spalování dřevotřísky a truhlářských zbytků a zbytků z nábytkové výroby.
 • Kotel bude mít ceritifikace v emisní třídě 5 na dřevěné pelety a splňovat požadavky Ekodesign.
 • Další certifikace bude ve třídě 4 na směs dřevěných pelety a nedřevní biomasy což jsou (rostlinné pelety, agropelety, obilí, zbytky po čištění řepky, hořčice a další obdobné materiály). Při použití látkového filtrů spalin bude kotel splňovat požadavky emisní třídy 5.
 • Automatické zapálení paliva
 • Automatické vytápění, ekologický provoz
 • Automatické odpopelnění (volitelně)
 • Automatické čištění kotlového výměníku (volitelně)
 • Spalování řízené lambdasondou
 • Vzdálený přístup přes internet
 • Popis kotle

  Kotel pro dovolené spalování dřevotřísky a truhlářského odpadu MultiBio 350

  MultiBio 300 je automatický teplovodní kotel pro dovolené spalování dřevotřísky a truhlářského odpadu v případě, že je provozován v místě kde toto palivo vzniká. Kotel je český výrobek vhodný pro komfortní automatické, ekologické a výrobních hal truhlářských firem 90 až 350 kW. Kotel může být provozován jak s akumuláční nádrží, tak i bez ní díky modulaci výkonu. Kotel může se dát také využít pro výrobu technologické teplé vody do teploty 100 °C.

    Možnost topení palivem, které se spéká

    Hořák MultiBio je výrobek s vyvinutým unikátním systémem spalování, který se skládá z přetlakové vzduchové komory, otočného roštu se speciálním vrtáním, tlačného šneku s přesným dávkováním paliva a turniketu, který zcela zamezuje zpětnému prohoření paliva do násypky i bez použití bezpečnostního kanystru s vodou

    MultiBio je průmyslově chráněný výrobek s otočnou spalovací komorou, která umožňuje spalovat jak kvalitní dřevěné pelety, tak i dřevěné pelety nižší kvality s vysokým obsahem popela nebo kůry drcenou dřevotřísku, překližku, dřevovláknité desky a jiné lepené dřeva. Spalovací komora případné spečence a větší množství popela v průběhu hoření odvaluje do prostoru popelníku a neobtěžuje tím obsluhu kotle.

    Dřevěné pelety nejnižší kvality a zejména rostlinné pelety s vysokým podílem kůry a tím pádem s vysokým procentem spečeného popela zpravidla nelze spolehlivě spalovat v hořácích jednoduché miskové nebo retortové konstrukce.

    • Paliva pro kotel na pelety MultiBio 350

     Paliva pro kotel na pelety MultiBio 350 E/ES

     • Certifikované palivo 1: dřevěné pelety (C1) - Emisní třída kotle 5, Ekodesign.
     • Certifikované palivo 2: Emisní třídě 4 na směs dřevěných pelety a nedřevní biomasy. S použitím filtru TZL emisní třída 5.
     • Certifikované palivo 3: Dřevotříska, překližka, dřevovláknité desky a jiné lepené dřevo.
     • Certifikované palivo 4: Uhlí
     • Kotel díky otočnému hořáku MultiBio bez problémů spaluje dřevotřísku, překližku, dřevovláknité desek a jiné lepené dřevo. S kotlem MultiBio nejste však odkázáni pouze na toto palivo, ale stejně jako naše ostatní kotle dokáže spalovat dřevěné pelety nejnižší kvality, rostlinné pelety a další materiály.
     • ​Přijeďte si vyzkoušet Vaše palivo nebo nám zašlete jeho vzorek!
    • Konstrukce kotle na dřevotřísku MultiBio 300

     Konstrukce kotle na pelety MultiBio 350

     MultiBio se zásadně liší svojí unikátní konstrukcí od ostatních výrobků na trhu. Kotlové těleso MultiBio je třítahové. Při malých rozměrech má vysokou účinnost a nízkou teplotu spalin, kterou si udrží i v případě, že obsluha kotle čistí výměník pouze jednou za topnou sezónu. Oproti jednotahovým kotlům dochází v kotli MultiBio k významně lepší výměně tepla mezi ohněm a ohřívanou vodou.

     Teplovodní kotel MultiBio má přesně řízené dávkování vzduchu a paliva pro celý rozsah svého výkonu s pracovní teplotou uvnitř hořáku až 1200 °C. Vysoká teplota spalování zajišťuje nízké emise bez pachové stopy a agresivních sloučenin. MultiBio nepoužívá útlumový režim, při kterém palivo stále doutná. Díky tomuto spalování kotel netrpí samodestrukcí a neobtěžuje okolí zápachem z komína. Kotel MultiBio má zanedbatelné emisemi oxidu uhelnatého a je přátelský k životnímu prostředí. S kotlem MultiBio můžete topit v podstatě zadarmo v případě, že máte vlastní zbytkovou dřevotřísku.

    • Přednosti elektroniky kotle MultiBio 300

     Přednosti elektroniky kotle MultiBio

     Ovládání kotle na pelety MultiBio je intuitivní a snadné. Kompletní elektronika i software je originální český výrobek vyvinutý pouze pro kotle MultBio.

     • Barevný display o velikosti 5,7 palce
     • Spalování řízené lambda sondou
     • Přesná regulace výkonu kotle podle požadavku topného systému s tolerancí až méně než 2 stupně na výstupní vodě 
     • Plný uživatelský přístup do kotle přes Internet
     • Řízení nabíjení akumulační nádrže
     • Ovládání čerpadla krátké smyčky
     • Ovládání odpopelnění
     • Automatické čištění kotlového výměníku
     • Přednastavené hodnoty spalování (presety) pro různé výkony a různá paliva
     • Možnost vytvoření vlastních uživatelských presetů dle kvality spalovaného paliva a požadovaného výkonu
   • Technická data
    Nastavitelný výkonod 90 do 270 nebo 300 nebo 350 kW
    Účinnost při nominálním výkonu92 %
    Třída kotle dle ČSN EN 303-5:2012 pro dřevěné pelety

    5

    Třída kotle dle ČSN EN 303-5:2012 pro směs dřevěné pelety a nedřevní biomasy

    4 až 5

    Průměr kouřovodu250 mm
    Hmotnost kotle2500 kg
    Hmotnost hořáku650 kg
    Celková hmotnost3150 kg
    Obsah vodního prostoru2000 dm3
    Pracovní přetlak vody2,0 bar
    Zkušební přetlak vody4,0 bar
    Doporučená provozní teplota topné vody65 - 90 °C
    Nejmenší teplota vstupní vody55 °C
    Hladina hluku    49,2 +,- 3,2 dB
    Komínový tah15-150 mbar
    Přípojky kotleDIN 100
    Připojovací napětí1 PEN ~ 50 Hz, 230 V
    Max. el. příkon při zapalování2500 W
    Elektrický příkon při provozu450 W
    Elektrické krytíIP 20
    • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.
   • Porovnání hořáků

    Srovnání kotlů a hořáků MultiBio s ostatními hořáky

    Hořáky MultiBio dokáži spalovat díky své konstrukci obtížně spalitelné palivo, jako jsou například rostlinné pelety.

    Kotle MultiBio jsou multipalivové. Tyto kotle vynikají ve spalování široké palety pelet a to jak dřevěných, tak rostlinných a jejich směsí.

    Výhoda spalování rostlinných pelet tkví především v jejich ceně. Cena rostlinných pelet je až o polovinu nižší než u pelet dřevěných. Kotle na pelety MultiBio si díky svojí unikátní vnitřní konstrukci dokáží poradit i se spalováním rostlinných pelet vyrobených z vysoce spékavých materiálů, jako je např. obilná sláma nebo seno.

    Hořáky MultiBio mají i ve spalování dřevěných pelet velkou výhodu.

    Naši zákazníci se často ptají, jaké jsou výhody rotačního hořáku MultiBio proti hořákům miskovým nebo čtvercovým univerzálním hořákům v souvislosti se spalováním dřevěných pelet. Na první pohled by se zdálo, že dřevěné pelety dokážou spalovat všechny typy hořáků na trhu. Hořáky MultiBio dokáží spálit i pelety, jejichž kvalita neodpovídají certifikátu, který prodejce k peletám vystaví. Tato situace nastává často a prodejce pelet jí může jen obtížně předejít nebo ovlivnit.

    Zásadní výhoda hořáku spočívá v tom, že není citlivý na kvalitu dřevěných pelet a dokáže spálit i pelety nejnižší třídy, které při hoření vytváří spečence popela nebo i pelety, které mohou obsahovat více minerálů a značné množství popela nebo příměsí, které mohou výrobci pelet usnadnit jejich výrobu.

    Z praxe víme, že i když jste koupili pelety velmi kvalitní s certifikátem, může se stát, že narazíte na várku, která se "nepovedla". Pak dojde k situaci, že máte ve sklepě například 5 tun pelet, které "normální" hořák nedokáže spálit. I když prodejce mizerné pelety ochotně vymění, je nutné je ze sklepa vystěhovat. a nebo trpět, odstraňovat nadměrný popel, nebo spečence z hořáku a opakovaně hořák zapalovat. U kotle MultiBio se nic takového nestane. Dokáže spolehlivě spálit i pelety, se kterými si miskové nebo retortové hořáky neporadí.

    Plamen hořáku z rostlinných a dřevěných pelet
   Nahoru